Healthresults / Gezondheidsuitslagen

Australian Kelpie in Holland

Bashyr, Indra & Numme (lying down)
Bashyr at wprk with sheep.
Bashyr, Indra & Numme.

 

Yirr-ma Bashyr of the Two Chestnuts

(Bashyr)

 

* 16-12-2003 - † 16-11-2018

Healthtest results

HD result: 15 march '06: Bashyr has HD A (= free)

 

Eye-examination results

Examinationdate: July 2010

Examinationdate: 29-08-2009

Examinationdate: 09-08-2008

Examinationdate: 14-04-2007

Examinationdate: 08-04-2006

 

Results of the presumed hereditary eye-diseases:

Gezondheidsuitslagen

HD resultaat: 15 maart '06: Bashyr heeft HD A (= vrij)

 

Oogonderzoek resultaten

Testdatum: juli 2010

Testdatum: 29-08-2009

Testdatum: 09-08-2008

Testdatum: 14-04-2007

Testdatum: 08-04-2006

 

Resultaat voor als erfelijk beschouwde oogziekte:

Name examined disease / Naam onderzochte ziekte

Result

Resultaat

Membrana Pupillaris Persistens (MPP)

free

vrij

Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/PHPV)

free

vrij

Cataract (congenitaal)

free

vrij

Retina Dysplasie (RD)

free

vrij

Hypoplasie-/Micropapilla

free

vrij

Collie Eye Anomaly (CEA)

free

vrij

Entropion/ Trichiasis

free

vrij

Ectropion/ Macroblepharon

free

vrij

Distichiasis /Ectopische cilie

free

vrij

Cornea dystrophie

free

vrij

Cataract (niet-congenitaal)

free

vrij

Lensluxatie (primair)

free

vrij

Retina degeneratie (PRA)

free

vrij

Korning results

 

On 30 September 2007 Bashyr took part in the 'big' mental test, the Korning, in Lumma, Sweden.

 

The minimum required to pass this behaviourtest is 300 points, the maximum you can get is 600 points.

 

Bashyr passed this test with the fabulous result of 538 points.

This gives him the title KORAD.

 

Korning resultaat

 

Op 30 september 2007 heeft Bashyr deelgenomen aan de 'grote' Zweedse gedragstest de Korning.

 

Om voor de Korning te slagen heb je minimaal 300 punten nodig en je kunt maximaal 600 punten behalen.

 

Bashyr is geslaagd met maar liefst 538 punten!

Hiermee heeft hij de (prestigieuze) titel KORAD behaald.

 

1

2

3

4

5

Samarbete
Föremål/förare

Koeff. 2

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Samarbete
Föremål/testledare

Koeff. 4

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Som ovan, men uppmaning av TL.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Gripa
Ta tag 5 meter

Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa
Ta tag 40 meter

Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa
Hålla i 5 meter

Koeff. 3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar, byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.

Gripa
Hålla i 40 meter

Koeff. 4

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar, byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.

Gripa
Slita dra 5 meter

Koeff. 2

Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande.

Gripa
Slita dra 40 meter

Koeff. 2

Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande.

Förföljande

Koeff. 2

Startar inte eller går inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad.

Förföljande
Gripande

Koeff. 3

Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.

Uthållighet

Koeff. 6

Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.

Jobbar i 30 sek.

Jobbar i 60 sek.

Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.

Social självsäkerhet

Koeff. 10

Ängslig, osäker - går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer.

Social osäkerhet i flera situationer.

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

Social nyfikenhet

Koeff. 8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sej klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

Koeff. 8

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.

Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga

Koeff. 10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassningsförmåga

Koeff. 10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.

Koncentration

Koeff. 10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer 
( 1-2 )

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion

Koeff. 10

Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

Koeff. 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

Koeff. 4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet

Koeff. 3

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet

Koeff. 8

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen.

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Minimum för godkänd 300 poäng. 480 poäng eller mer = väl godkänd.

X i ruta 1 ger inga poäng. De står bara noterade på hunddatan som upplysning, men räknas ej.
X i ruta med kursiv stil = kan ej godkännas.

538 poäng


MH graphic

Klik hier om de grafiek te bekijken

 

MH results

Explanation:

Text in grey: other possible scores.
Text in (bold) orange: Bashyrs score.

 


MH grafiek

Klik hier om de grafiek te bekijken

Klik hier om de uitleg te bekijken

MH resultaat

Verklaring:

Tekst in grijs: andere mogelijke scores.
Tekst in (vet) oranje: Bashyrs score.

Mentaltest Hund (results)

Stenungsund Sweden, 19-05-2007

Yirr-ma Bashyr of the Two Chestnuts

 

1

2

3

4

5

1a. Contact greeting

Rejects contacts by growling or/ and trying to bite.

Avoids contact by withdrawing.

Accepts contact without responding, no withdrawal.

Makes contact itself or responds to contact attempts.

Overwhelming contact, may jump, whine or bark.

1b. Contact cooperation

Refuses to follow even after repeated invitations. Alt. Not here.

Follows reluctantly.

Follows without interest in testleader.

Follows willingly and with attention.

Follows willingly, shows intense interest in testleader.

1c. Contact examination

Refuses, growls and/ or tries to bite.

Avoidance, withdrawal. Seeks support from handler.

Accepts examination.

Accepts, makes contact.

Accepts, makes contact excitedly.

2a. Play

Does not play.

Doesn’t play, shows interest.

Play, slow start but becomes active.

Plays actively, fast start.

Starts very fast, plays very actively.

2b. Play (grab)

No grabbing.

Doesn’t grab, sniffs the object.

Takes uncertainly or only with front teeth.

Grabs directly, bites with full mouth.

Grabs directly, grabs object in motion.o:p>

2c. Play (grab and tug of war)

Doesn’t grab.

Grabs with caution, lets rag go, no pulling.

Grabs, some pulling, lets go, restarts. Alt.: Chews on rag.

Bites quickly, pulls until stimulation ends.

Grabs quickly.

Alt.: Shakes –even during the passive part- until stimulation ends.

3a. Chase

Doesn’t start.

Starts but breaks.

Slow start but accelerates and fulfils.

Quick start, goal directed – stops at object.

Quick start, high speed, passes the object – can turn back.

3b. Grab

No interest in object.

Alt.: Does not approach.

No grabbing, sniffs it.

Takes object cautiously or with delay in time.

Snatches and drops it.

Snatches and holds for at least 3 seconds.

4. Activity

Unobservant, uninterested, inactive.

Observant and calm, standing, sitting or laying down.

Observant, generally calm, with some alternating activity.

Observant, with increased activity or restlessness.

Changes activity quickly.

Alt.: Restlessness during whole moment.

5a. Distance play (interest)

Shows no interest.

Shows interest with interruptions.

Interested, follows movement of figure with no interruptions.

Interested, some tendencies to go forward.

Very interested. Several attempts to go forward.

5b. Distance play (Threat and aggression)

Shows no threat behaviour.

Shows some (1-2) threat behaviour during phase 1.

Shows some (1-2) threat behaviour throughout excercise.

Shows several threat behaviour during phase 1.

Shows several threat behaviour throughout excercise.

5c. Distance play (Curiousity)

Doesn’t come to Marshal.

Comes to Marshal when Marshal talks & tosses toy.

Comes to (hidden) Marshal when Marshal starts talking.

Comes to Marshal with body held low and/ or with delay in time.

Comes directly to Marshal.

5d. Distance play (Willingness to play)

Doesn’t play. Shows no interest.

Doesn’t play, but shows interest.

Plays, can grab carefully, no pulling.

Bites. Pulls, may let go, restarts.

Grabs quickly, pulls – doesn’t let go.

5e. Distance play (interaction)

No interest.

Shows interest but becomes passive.

Active when Marshal is active.

Active with Marshal – even when Marshal is standing still.

Invites passive Marshal to continue play.

6a. Surprise (fear)

No stop or short stop.

Crouchest and stops.

Quick evasive action, maintains eye contact.

Escapes less than 5m.

Escapes more than 5m.

6b. Surprise (aggression)

No threatening behaviour.

Occasional threats.

Several threats during a longer period.

Several threats and some attack.

Shows threatful behaviour and attacks that might end in bite.

6c. Surprise (curiousity)

Advance when doll is down.

Alt.: Does not advance.

Advances after handler talkes to doll, sits on his haunches & calls dog.

Advances when handler arrives at doll.

Advances when handler moves half way.

Makes contact without any help.

6d. Surprise (remaining fear)

No avoidance or change of pace when passing dummy.

Slight change of pace and speed in one of the passes.

Change of pace or speed in the first pass. Decreased during second pass.

Change of  pace or speed during at least two passes. Action is not decreased.

Shows great fear or increased fear during all passes.

6e. Surprise (remaining interest)

No interest.

Stops. Smells or looks at dummy during 1 of 4 passes.

Stops. Smells or looks at dummy during at least 2 passes.

Bites or plays with dummy. This action decreases during further passes.

Bites or plays with dummy during at least 2 of the passes.

7a. Sudden noise (fear)

Doesn’t stop or short stop.

Crouches and stops.

Quick evasive action, maintains eye contact.

Escapes less than 5m.

Escapes more than 5m.

7b. Sudden noise (curiosity)

Doesn’t advance.

Advances when handler talkes to noise, haunches down and calls dog.

Advances when handler arrives at noise.

Advances when handler moves half way.

Makes contact without any help.

7c. Sudden noise (remaining fear)

No avoidance or change of pace when passing noise.

Slight avoidance or change of speed in one of the passes.

Change of speed during first pass. Decreased during second pass.

Change of  pace or speed during at least two passes without decreased intensity.

Shows great fear or increased fear after all the passes.

7d. Sudden noise (remaining interest)

No interest.

Stops. Smells or looks at noice during 1 of the passes.

Stops. Smells or looks at noise in at least 2 of the passes.

Bites or plays with dummy. This action decreases during further passes.

Bites or plays with object during at least 2 of the passes.

8a. Ghosts (threat & aggression)

No threat.

Occasional threats.

Repeated threats during longer period.

Repeated threats and some attacks.

Repeated threats and more attacks.

8b. Ghosts (control- during approach)

Occasional control – after that no interest.

Atl.: is not engaged.

Looks a few times at ghosts.

Contact and/ or\control with long intervals. E.g. half the distance towards both ghosts or whole distance towards 1 of the ghosts.

Contact and/ or\control toward both ghosts with short intervals.

Contact and/ or control towards both ghosts during whole excersise.

8c. Ghosts (fear- during approach)

Stays in front or beside handler.

Occasional withdrawal, stays in front or beside handler.

Switches between control & avoidance, in front or beside handler.

Intermittent control and avoidance behind handler.

Redraws more than the length of the leash.

Alt.: Escapes.

8d. Ghosts (curiousity)

Advance to Marshal when handler has undisguised the Marshal.

Alt.: Makes no contact.

Makes contact when handler speaks to Marshal and calls the dog.

Makes contact with handler at ghost.

Makes contact when handler moves half way.

Makes contact independently.

8e. Ghosts (contact)

Refuses or actively avoids contact.

Alt.: No contact.

Accepts contact in a passive manner.

Responds to contact from Marshal.

Independent contact with Marshal.

Intensive contact with Marshal. May jump or whine.

9a. Play 2 (play)

Does not play.

Doesn’t play, shows interest.

Play, slow start but becomes active.

Plays actively, fast start.

Starts very fast, plays very actively.

9b. Play 2 (grab)

No grabbing.

Doesn’t grab, sniffs the object.

Takes cautiously and grabs only with front teeth.

Grabs directly, bites with full mouth.

Grabs directly, grabs object in motion.

10. Shot

Not affected, quick control.

Decreasing controls during play/ passivity. Unaffected thereafter.

Directs interest towards shot, spectators or elsewhere, but resumes play/ passivity.

Interrupts activity. Full concentration on spectators, shot or elsewhere. Doesn’t resume play/ passivity.

Affected, scared.

Alt.: Wants to leave the area, tries to escape.

Alt.: Handler declines shots.

Copywrite D.N. Geerlings © All rights reserved.